Informatie

  • Visie Zwemschool VetCool
    Bij het maken van een keuze voor Zwemschool VetCool is het van belang te weten welke visie we hebben en hoe we hier invulling aan geven met de 4 K’s.
  • Kindvriendelijk: het kind staat altijd op nummer één.
    Wij geven les vanuit een optimistische, vrolijke en positieve kijk op het leven. Iedere zwemles moet een leerzaam feestje zijn.
  • Kwaliteit: eerst leuk, dan goed. Dan gaat het snel.                             Ouders willen graag snel goede resultaten zien. Begrijpelijk, maar dit mag nooit ten koste gaan van het plezier en de kwaliteit. We richten ons zo vroeg mogelijk op het survivalelement, zo kunnen kinderen zich snel redden in het water.
  • Klantvriendelijk: goede communicatie met de ouders is essentieel. Ouders worden zoveel mogelijk op de hoogte gesteld over de zwemontwikkeling van hun kind en de dagelijkse gang van zaken binnen de zwemschool.
  • Klasse: blijf werken aan de verbetering van de zwemlessen.                  Met interne en externe opleidingen wordt personeel geprikkeld om ervaringen op te doen, te ontplooien en beroepscompetenties uit te breiden.