Zwemlessen

Lesgroepen
We geven les in groepen van maximaal 9 kinderen per lesgever voor het diploma ABC. 

Lesduur
De lessen duren 90 minuten voor A en B.
De lessen voor C duren 60 minuten per les.

Aantal lessen per week
De lessen zijn voor A,B of C 1 keer per week

Stappen
We werken met een duidelijk stappenplan, om zo alle zwemslagen aan te leren. Iedere stap wordt feestelijk afgesloten met een speciale les en kunnen de kinderen een sticker verdienen.

Alle kinderen gaan in een vast aantal weken over naar de volgende stap. Wanneer kinderen dreigen te gaan achterlopen op de rest van de groep zullen we hem of haar vragen een aantal keren extra te komen op een speciaal daarvoor ingepland moment.

Vakanties
In de zomer-, voorjaars- en kerstvakantie geven wij geen zwemles. De overige vakanties wel. Op feestdagen is er ook geen zwemles.

Starten
Starten kan twee keer per jaar voor diploma A: rond eind  augustus en rond begin februari.
Alle lessen starten weer in februari 2019.
Starten voor B en C kan wanneer er ruimte voor is!

Zwemdiploma’s
De kinderen worden opgeleid volgens de eisen van ZwemonderwijsNederland. Kijk voor de eisen op: www.zwemonderwijsnederland.nl

Leerlingvolgsysteem
We maken binnen onze zwemschool gebruik van een leerlingvolgsysteem. Ouders kunnen de vorderingen volgen van hun kinderen en weten zo precies hoever hun kind is! Ook kunnen ze via dit systeem zelf lessen afmelden en inhalen!

Locatie:

Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen

Referenties:

Een zwemschool waar men wel gericht en intensief aandacht geeft....

Monique van Veen
  • Bij zwemschool VetCool is het voor elk kind een feest om te zwemmen!

  • Partners: