Vragen

Zwemdiploma

 • Wat voor diploma krijg ik bij Zwemschool VetCool?
  We zwemmen af met het diploma van Zwemonderwijsnederland
  Het doel van de zwemopleiding is dat kinderen zó zwemvaardig zijn dat enerzijds de veiligheid voldoende gewaarborgd wordt en anderzijds kinderen in staat zijn om urenlang plezier te maken in het water. Bij Zwemonderwijsnederland worden alle keuzes gemaakt op basis van pedagogische en motorische kennis.
  Voor meer informatie: www.zwemonderwijsnederland.nl
 • Wanneer mag mijn kind diplomazwemmen?
  Aan het einde van een traject zal de instructeur tijdens de lessen beoordelen of uw kind mag gaan diplomazwemmen. Iedere maand vindt het diplomazwemmen op de laatste zaterdag van de maand plaats. Wanneer uw kind er klaar voor is ontvangt u van ons per mail een uitnodiging met de datum en tijd voor het diplomazwemmen. Het diplomazwemmen is altijd een feestje: de hele familie is welkom!
 • Waar vindt het diplomazwemmen plaats?
  Het diplomazwemmen vindt plaats in het zwembad waar uw kind zwemles heeft.
 • Is het diploma van Zwemonderwijsnederland wel een officieel diploma?
  Het diploma van ZwemonderwijsNederland is net zo officieel als ieder ander diploma. Jaren geleden was er alleen het diploma van de NRZ, maar net zoals bijvoorbeeld met energieleveranciers op telefoonproviders, mogen nu ook andere instanties diploma’s uitreiken. Deze diploma’s zijn net zo geldig, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat uw kind op een goede en veilige manier zwemt en u hem of haar met een gerust hart in ieder zwemwater kan laten zwemmen.

Inschrijven

 • Mijn kind is nog geen 4,5 jaar bij start, mag hij of zij wel starten? 
  Kinderen mogen starten wanneer ze jonger zijn dan 4,5 jaar. Zij kunnen alleen geen gebruik maken van onze garantieregeling  en doen er hoogstwaarschijnlijk langer over dan kinderen die wel 4,5 jaar zijn geweest. Indien uw kind er langer over doet dan de rest van de kinderen voor A zullen wij de extra lessen die dan nog nodig zijn in rekening brengen.
 • Mijn kind heeft al elders zwemles gehad. Wat nu?
  Geen probleem! We kijken in een proefles welk nivo uw kind heeft en overleggen samen met de ouders of er een geschikte lesgroep is. Er bestaat een mogelijkheid dat we op dat moment voor dat nivo geen ruimte hebben, maar veelal is dit niet het geval.
 • Wanneer starten de nieuwe zwemlessen bij Zwemschool VetCool?
  Direct na de zomervakantie starten we met nieuwe lesgroepen en in de eerste week van februari. De lestijden en lesdagen zijn afhankelijk van de grootte van de groepen die we hebben. Geef daarom bij inschrijven meerdere opties aan!

Garantieregeling

 • Wat houdt de garantieregeling precies in?
  U koopt de lessen voorafgaand aan de zwemlessen af en u heeft daarmee niet meer kosten aan de lessen dan u vooraf heeft betaald.
  Uw kind dient echter te voldoen aan een aantal voorwaarden:
  – uw kind is bij start van de lessen minimaal 4,5 jaar
  – uw kind heeft geen psychische of fysieke beperkingen
  waardoor het leren zwemmen moeilijker wordt. Ook als dit pas blijkt gedurende de tijd dat de zwemlessen bezig zijn.
  – Uw kind voldoet aan de inspanningsverplichting:
  dit betekent dat er geen lessen gemist mogen worden.
  U mag 3 keer in een periode voor een bepaald diploma
  een les inhalen op een ander moment wanneer uw kind
  om welke reden dan ook niet in de gelegenheid is de eigen
  zwemles te volgen. Wanneer het diploma niet is behaald
  binnen de door ons gestelde termijn (A 8 maanden, B en C beide 2 maanden)en er is niet voldaan aan de inspanningsverplichting, dan worden de lessen die dan nog nodig zijn voor het behalen van het zwemdiploma extra in rekening gebracht.
 • Wanneer ik heb gekozen voor maandelijkse betaling, heb ik dan ook recht op de garantieregeling?
  U betaalt voor de lessen die uw zoon of dochter nodig heeft om het diploma te behalen. Hierbij zit geen garantie inbegrepen!

Opzeggen

 • Kan ik de zwemlessen tussentijds opzeggen?
  U kunt in principe niet tussentijds opzeggen als u kiest voor een pakket. Wanneer de lessen echter niet gaan zoals het moet overleggen we met elkaar wat de beste oplossing is. Als het beter is voor uw kind om ergens anders te gaan zwemmen, betalen wij u lesgeld terug.
  Indien u heeft gekozen voor betaling per maand, kunt per de eerste van de maand opzeggen. U heeft een opzegtermijn van een maand!

Zwemscore

 • Hoe kom in aan inlogcodes?
  Bij aanmelding van de zwemlessen via het inschrijfformulier krijgt u automatisch de inlogcodes voor uw persoonlijke pagina toegestuurd. Deze kunt u gebruiken zodra uw kind is gestart met de zwemlessen.
 • Hoe kan ik mijn kind afmelden voor de zwemles en een inhaalles plannen? Zodra u bent ingelogd in de zwemscore kunt u de zwemles die u wilt afmelden. Daarna kunt u een inhaalles plannen. De beschikbare dagen en tijden zullen dan in beeld komen. Wanneer er geen lessen beschikbaar zijn, probeer het later dan nog een keer.
 • Hoe kan ik de zwemscore het makkelijkst gebruiken?
  Indien u op de persoonlijke pagina van uw kind bent, is er de mogelijkheid de app te downloaden op uw telefoon. Op die manier is het nog makkelijker in te loggen en lessen af te melden en in te halen.

Snelcursus

* Waarom kiezen wij voor 1,5 uurslessen?
Werken in blokken van 1,5 uur heeft vele voordelen:
– we kunnen uitgebreid alle verschillende onderdelen oefenen
– we leren de kinderen goed kennen
– alle kinderen gaan op een vast moment naar de volgende stap en indien
ze dreigen achter te lopen op de rest gaan we extra met ze oefenen
– doordat het lange lessen zijn is er ook ruimte om te spelen. Meer plezier
in de zwemles draagt bij aan een groter leereffect
– als ouder hoef je minder vaak heen en weer te rijden naar de zwemles
– de kinderen blijven van begin tot einde steeds bij dezelfde lesgever

Locatie:

Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen

Referenties:

Een zwemschool waar men wel gericht en intensief aandacht geeft....

Monique van Veen
 • Bij zwemschool VetCool is het voor elk kind een feest om te zwemmen!

 • Partners: